TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Útils pràctics

UP 26 - Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d'igualtat per a entitats

Aquest manual recull informació clau per a potenciar l’interès i l’autonomia de les entitats a l’hora d’intervenir en matèria d’igualtat de gènere. Els continguts s'agrupen en 3 grans blocs temàtics: conceptes bàsics i fonaments legals, informació i eines per tal que les entitats puguin incorporar la perspectiva de gènere en els seus projectes i continguts teòrics i tècniques metodològiques sobre mesures per fomentar la igualtat, la prevenció i la intervenció en situacions d’assetjament, usos del temps i empoderament de les dones dins de les associacions.

Autors: Centre per la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) de l'Ajuntament de Barcelona

Paper: || PDF: descarrega

UP 25 - Manual d'elaboració i avaluació de projectes

Edició revisada i actualitzada per l'equip tècnic de Torre Jussana de l'Útil Pràctic 13 sobre elaboració i avaluació de projectes. S'hi exposen els conceptes bàsics relacionats amb l'elaboració i l'avaluació de projectes, quins continguts han de tenir, com plantejar-los i redactar-los, com realitzar-ne el seguiment i com comprovar-ne els resultats. El manual també inclou exemples pràctics i fa especial èmfasi en la metodologia necessària per a fer una bona avaluació dels projectes.

Autors: Jose Manuel Mille Galan (Edició revisada i actualitzada per l'equip tècnic de Torre Jussana)

Paper: || PDF: descarrega

UP 24 - Càmera, llums, interacció. Manual de comunicació associativa en temps 2.0

La comunicació és una matèria fonamental per a qualsevol associació. Com cal plantejar-la en un moment en que les xarxes socials obliguen a escoltar i a interactuar, en comptes de, simplement, informar? Aquest manual sobre comunicació associativa en temps 2.0 combina informació teòrica amb exemples de bones pràctiques, reculls d'idees clau per a cada matèria, recursos i bibliografia per ampliar informació i propostes per treballar cada temàtica a l'entitat.

Autors: Jordi de Miguel Capell i Montse Santolino

Paper: || PDF: descarrega

UP 23 - Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives

Aproximació pràctica a l'àmbit de la fiscalitat associativa, feta amb l'objectiu que deixi de ser un món inabastable i complex per a les entitats i es converteixi en un element més de la seva gestió quotidiana.

(2a edició actualitzada. Maig 2016)

Autors: Alícia Artiaga

Paper: || PDF: descarrega

UP 22 - Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d'una associació

Què és i què no és una associació. Els primers passos. Pla de viabilitat. Tràmits de constitució. Inici d'activitat. Casos pràctics. Normativa aplicable.

Autors: Víctor García, Mireia Ponce, Alicia Royuela

Paper: || PDF: descarrega

UP 21 - Acció social i empresa, el voluntariat silenciós

Marc teòric. Formes de col·laboració que podem oferir a l'empresa. El rol fonamental del voluntariat en aquest àmbit. Entrevistes. Conclusions.

Autors: Aina Vera Lorenzo

Paper: || PDF: descarrega

UP 20 - Idees per a associacions participatives

La participació. La base social. La participació de la base social. La comunicació. El dia a dia de l'entitat. Tècniques i eines per a millorar la participació.

Autors: Pau Vidal i Cristina Simon

Paper: || PDF: descarrega

UP 19 - Cooperació entre entitats

Experiències d'interrelació i treball en xarxa. Els nous moviments socials. Creació, organització i dinamització d'entitats de segon nivell. Treball en xarxa i TIC.

Autors: Luis Miguel Luna

Paper: || PDF: descarrega

UP 18 - Manual legislatiu associatiu a Catalunya

Manual legislatiu associatiu a Catalunya.

Autors: Sara Mirabete

Paper: || PDF: descarrega

UP 17 - Noves formes de finançament associatiu

Noves formes de finançament associatiu

Autors: Xavier Bretones

Paper: || PDF: descarrega

UP 16 - Gestió positiva del conflicte a les associacions: Mediació

Gestió alternativa de conflictes. Resolució de conflictes i gestió positiva en les organitzacions. Anàlisi del conflicte organitzacional. Tipologia bàsica i diagnòstic. Tractament: microgestió i macrogestió. Algunes experiències.

Autors: Xavier Bretones

Paper: || PDF: descarrega

UP 15 - El món associatiu i les noves tecnologies

Les ONL i internet a Espanya. Recursos més utilitzats. Recursos potencials. Seguretat a internet. Protecció de dades. Reptes.

Autors: Luis Miguel Luna, Ernesto Bravo

Paper: || PDF: descarrega

UP 14 - Fiscalitat associativa pràctica

Declaració censal, NIF, IAE, retencions, IVA, Impost de societats. Normativa reguladora de cada impost, aprofundiment i exemples pràctics.

Autors: Antoni Sellarès

Paper: || PDF: descarrega

UP 13 - Manual bàsic d'elaboració i avaluació de projectes

Conceptes bàsics, continguts, denominació, descripció general, justificació, marc de referència, destinataris, ubicació i zona d'influència, objectius, activitats i calendari, comunicació i promoció, etc.

Autors: José Manuel Mille Galán

Paper: || PDF: descarrega

UP 12 - Gestió econòmica

Gestió integral d'entitats-3. Portar els comptes, llibre de caixa i llibre de bancs. Eines comptables. Procés econòmic dins l'entitat. Pla general comptable. Pressupost. Pla de tresoreria. Gestió de recursos humans.

Autors: Irene Borràs, Francesc Hernández i Luis Miguel Luna

Paper: || PDF: descarrega

UP 11 - La Comunicació

La Comunicació.

Autors: Luis Miguel Luna i Francesc Hernández

Paper: ||

UP 10 - Organització Interna

Gestió integral d'entitats-1. Models organitzatius, protocols d'actuació, llibre d'estil, atenció al públic, bases de dades, prevenció de crisis, elaboració de materials gràfics, publicacions, organització d'actes interns i externs, l'avaluació.

Autors: Luis Miguel Luna i Francesc Hernández

Paper: || PDF: descarrega

UP 9 - Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes associacions

Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes associacions.

Autors: Pau Servera Salas

Paper: || PDF: descarrega

UP 7 - Fem el diagnòstic de la nostra associació: punts forts, punts febles, necessitats de canvis

Manual per a l'autodiagnòstic associatiu. Identitat i missió. Presa de posició i entorn. Comunicació, recursos humans, organització, gestió comptable i financera, taules recapitulatives.

Autors: Maite del Moral i Patrici Hernández

Paper: || PDF: descarrega

UP 6 - Manual bàsic per a l'elaboració de projectes

Descripció, contingut, identificació, justificació, marc de referència, destinataris, objectius generals i específics, activitats i tasques, organització i metodologia, recursos, pressupost, calendarització, avaluació.

Autors: José Manuel Mille Galán

Paper: || PDF: descarrega

UP 4 - Vamos a trazar un plan para la financiación de nuestra asociación

Manual per a socis, donants, mecenatge i subvencions. Recursos propis i externs. Règim fiscal i pautes per moure-s´hi.

Autors: Equip de Torre Jussana

Paper: || PDF: descarrega

UP 3 - Comunicar per a existir

Manual sobre la comunicació global de les associacions com a guia per a definir els emissors i receptors dels projectes, la relació amb els mitjans de comunicació, la gestió de la comunicació interna i externa, i la planificació d'eines, accions, claus del pla de comunicació.

Autors: Elisenda Figueras i Llaveria

Paper: || PDF: descarrega

UP 2 - L'organització i la direcció del voluntariat a les associacions

Manual per al canvi organitzatiu a través de la gestió del voluntariat. Com motivar, captar i seleccionar persones voluntàries, dissenyar llocs de treball voluntari, elaborar plans de formació i avaluar del treball voluntari.

Autors: Jaume Urgell

Paper: || PDF: descarrega

UP 1 - Manual de serveis associatius per equips de voluntariat

Com organitzem, planifiquem i produïm serveis amb qualitat en les petites i mitjanes associacions. Missió visió, programació, catàleg de serveis, visibilitat, enginyeria de processos.

Autors: Toni Puig

Paper: || PDF: descarrega

Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI ESPECIAL D'ESTIU - ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll. a dv. de 9 a 14 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algun servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARIS D'OBERTURA DEL CENTRE:
De dll. a dv. de 8 a 15 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

Segueix-nos!