Convocat el XVIè Premi Barcelona Associacions

 2015-02-09

L'Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal d'Associacions de Barcelona convoquen, anualment, el XIVè Premi Barcelona Associacions a les Bones Pràctiques de Participació i Foment de l'Associacionisme. L'objectiu d'aquest premi és recolzar i incentivar les iniciatives realitzades per les associacions de la ciutat, adreçades a l'enfortiment de les seves estructures de funcionament democràtic i a l'impuls de processos participatius interns. En darrer terme, aquest enfortiment de les associacions suposa una millora de la capacitat de la ciutadania de participar en el debat públic.

Els guardons tenen una dotació econòmica de 9000 euros per al primer premi i de 6000 euros per al 2n premi. S'hi poden presentar projectes finalitzats de participació ciutadana i de foment de l'associacionisme. Les bases per a l'edició del 2015 del Premi Barcelona Associacions s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 9 de febrer. El termini per entregar projectes començarà el 10 de febrer i es tancarà el proper 3 de març.

Qui s'hi pot presentar?

Les associacions i fundacions de Barcelona inscrites en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes i que aportin dos avals d'altres entitats del Fitxer, de consells sectorials de participació ciutadana o de consells ciutadans de districte o de ciutat.

Quines bones pràctiques poden optar al premi?

Cada any s'estableix una temàtica prioritària en la convocatòria del premi. Enguany es reconeixeran projectes desenvolupats durant els anys 2014 i 2013 que tinguin en compte bones pràctiques en la renovació, els canvis i els processos electorals dels òrgans de govern i de decisió de les entitats i que comportin la participació de la base social de la mateixa i/o de persones no associades, en la presa de decisions de l'associació.

Termini i lloc de presentació

El termini de presentació de candidatures s'ha obert el 10 de febrer i es tancarà el 3 de març de 2015, ambdós inclosos.

El projecte de les entitats aspirants, que no podrà superar les quinze planes i que haurà d'estar avalats per escrit, es pot presentar a través del correu electrònic cmab@bcn.cat o al Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme (Pg Sant Joan 75, 3a planta).

Documentació a presentar

La documentació que cal presentar es descriu detalladament en el punt 7 de les bases. Consisteix en un projecte que, a grans trets, haurà d'incloure:

 • Nom de l'associació
 • Títol de la bona pràctica
 • Tema tractat
 • Objectius
 • Col·lectius als que s'ha adreçat
 • Justificacio social i/o organitzativa del projecte
 • Estratègies i metodologia aplicada
 • Tipus d'organització amb la que què s'han dut a terme les actuacions desenvolupades.
 • Descripció del pla de treball, del calendari i de les activitats realitzades.
 • Explicació del pressupost d'ingressos i despeses.
 • Avaluació
 • Cartes d'aval

Es podrà presentar documentació complementària en els annexos al projecte. Consulteu el punt 7 de les bases amb l'explicació completa de la documentació a presentar.

Acte de lliurament del premi

El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el dia 23 de març en un acte de lliurament que es realitzarà al Saló de Cent.

Enllaços d'interès

Ves al contingut