Vau obtenir una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als anys 2017-2018? Novetats importants per a la justificació!

 2018-02-20

Us informem d’una novetat important en relació a la convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats (COSPE) del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

A finals del 2017, la Xarxa d’Associacions de Catalunya (XAC) va elaborar aquest posicionament en el qual es demanava la modificació de les bases de les convocatòries de subvencions que es van veure afectades per l'aplicació de l’article 155 de la constitució i, per tant, per la intervenció de l’administració catalana per part de l'Estat Espanyol.

Fruït d’aquest posicionament i de les reunions mantingudes amb el  Departament, les solucions acordades són les següents:

  • Les entitats que vau obtenir una subvenció bianual per als anys 2017 i 2018 per a les línies E, F o Q i que en la justificació de la part corresponent a l’any 2017, vau registrar una desviació pressupostària superior al 20% (o al 10% en cas que haguéssiu reformulat el pressupost), podreu annexar a la documentació justificativa una explicació de les actuacions previstes en el projecte presentat que no s’han pogut realitzar durant l’any 2017 a causa de l’impacte que va generar el bloqueig pressupostari de les partides.

 

  • Aquestes actuacions no realitzades i que són la causa de la desviació pressupostària, s’han de reflectir en aquest formulari específic, que cal enviar a través del portal de Tràmits Gencat.

 

  • Aquest formulari, com tota la documentació justificativa, s’ha de lliurar durant el termini establert a les bases per a la justificació de la part de la subvenció corresponent a l’any 2017.

Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Família (Tel. 93 483 10 00, secretaria.aferssocials.tsf@gencat.cat). 

Skip to content