Us animem a participar en dues recerques sobre gènere i voluntariat a les associacions

 2017-12-13

Us informem de dues recerques importants que tenen com a centre d’atenció les persones vinculades a les associacions i d'altres organitzacions sense ànim de lucre. Conèixer la distribució de tasques i rols en les associacions en funció del gènere, així com la implicació i la visibilitat de les persones voluntàries, són aspectes importants que permetran diagnosticar aspectes positius i singulars de les entitats de la ciutat de Barcelona, i a la vegada detectar àmbits a millorar. Tot seguit us expliquem breument quines són aquestes dues investigacions tot animant-vos a respondre els qüestionaris respectius i a fer-ne difusió.

 

Recerca sobre la participació de les dones en els espais institucionals i socials mixtes a la ciutat de Barcelona

Aquest estudi, impulsat pel Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona amb col·laboració del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) i desenvolupat per Liquendatalab, té la finalitat de millorar el coneixement de la realitat participativa política i social de les barcelonines i barcelonins per, d'aquesta manera, impulsar polítiques públiques que potenciïn i millorin la participació -efectiva i en igualtat de condicions- de totes les persones que integren la ciutat.

L'enquesta la pot respondre qualsevol persona que participi en organitzacions sense ànim de lucre amb o sense forma jurídica (associacions, fundacions, cooperatives, plataformes, grups informals…) que desenvolupin la seva activitat a Barcelona. Podeu accedir al qüestionari a través del següent enllaç

Recerca participació dones.

 

Recerca sobre les persones voluntàries a les entitats

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català, vol analitzar el desplegament d'aquesta normativa i com s’està desenvolupant en el si de les entitats.

Per aquest motiu, amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector, s’ha elaborat una enquesta específica adreçada a persones voluntàries que té per objectiu recollir indicadors sobre la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat, per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i els elements de millora. Podeu accedir al qüestionari a través del següent enllaç:

Recerca persones voluntàries.

El coneixement del sector és clau per a desenvolupar accions que l’enforteixin i millorin el seu impacte en la societat. Per això us animem a participar de les dues recerques, i a difondre-les entre les persones vinculades a la vostra entitat.

Skip to content