Un manual i una guia d’autoavaluació sobre transparència a disposició del sector

 2015-01-28

El passat 20 de gener es presentava el Manual i la Guia d'Autoavaluació de la Transparència, dirigida a les entitats sense ànim de lucre (ESAL) i publicada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en el qual hi han col·laborat diferents agents, entre ells Torre Jussana. Es tracta d'un recurs que pot ser de molta utilitat per a les associacions, de cara a treballar i avaluar la transparència, una qüestió que totes les entitats han de garantir, sobretot després de l'aprovació de les lleis estatals i catalanes que la regulen.

El manual i la guia s'han elaborat a partir d'un projecte anomenat Transparència, qualitat de la informació i participació, basat en uns tallers formatius per entitats que, a més de l'elaboració del recurs, també tenien els següents objectius:

 • Explicar que és la transparència a les entitats i com comunicar de manera transparent.
 • Sensibilitzar a les entitats sobre la importància de publicar la informació de manera clara e intel·ligible per tal de generar confiança, així com millorar les pràctiques de comunicació i donar recursos a les entitats per fer-ho.
 • Investigar com es treballa la transparència a les entitats.
 • Elaborar uns indicadors per avaluar la transparència a les entitats.
 • Publicar el Manual i guia d'autoavaluació de la transparència.

La publicació està dividida en dues parts. En la primera s'exposa què és la transparència, per que és important aplicar els criteris que permeten treballar-la i prendre consciència de la millora en la gestió interna que pot suposar l'aplicació d'aquests criteris i del fet que no representa una gran càrrega de feina extra. També s'incideix en la consecució de credibilitat i confiança que s'aconsegueix amb un bon treball de la transparència i s'exposa quins són els criteris de qualitat de la informació.

Una guia per autoavaluar-se

La segona part del manual, es la Guia d'autoavaluació. Aquesta guia permet a cada entitat avaluar l'estat de la seva comunicació, diagnosticar el grau de compliment dels principis de transparència i identificar les millores que cal realitzar. S'hi exposa com organitzar la informació a les pàgines web de les ESAL i com s'estructuren els indicadors per poder avaluar-se.

Els indicadors d'autoavaluació s'han estructurat en cinc esglaons o nivells de transparència de la informació, del més bàsic al més complex. Totes les ESAL han de complir els indicadors del primer esglaó mentre que el darrer esglaó inclou bones pràctiques que les entitats poden treballar voluntàriament, com a mostra de compromís amb la transparència i els valors de les ESAL.

Per realitzar la guia d'autoavaluació cal anar responent si o no a les diferents preguntes de cada esglaó. Per passar al següent esglaó s'han de complir tots els indicadors de l'anterior, tenint en compte els diferents criteris que els defineixen.

Per a cada esglaó s'hi inclouen indicadors de diferents blocs. Aquests blocs són els següents:

 • BLOC 1: L'entitat
 • BLOC 2: Òrgans i persones que gestionen i/o formen part de l'entitat
 • BLOC 3: Com es gestiona l'entitat?
 • BLOC 4: Com s'informa sobre l'entitat?
 • BLOC 5: Procediments de participació

Per realitzar la guia d'autoavaluació cal anar responent si o no a les diferents preguntes de cada esglaó. Per passar al següent esglaó s'han de complir tots els indicadors de l'anterior, tenint en compte els diferents criteris que els defineixen.

Durant el 2015 es continuarà amb el projecte i amb la formació a les associacions, es realitzarà un treball d'assessorament a les entitats de segon nivell i es generarà un sistema d'auto-regulació del sector en relació amb la transparència i la qualitat de la informació.

Enllaços d'interès

En què us pot ajudar TJ?

 • Us informem! Si teniu dubtes relacionats amb l'aplicació dels criteris de transparència a l'entitat, contacteu amb TJ!
 • Us assessorem en comunicació associativa: Contacteu-nos per sol·licitar l'assessorament. Demaneu-nos hora enviant correu a tjussana@bcn.cat
 • Formació: Consulteu quins cursos sobre transparència i comunicació estem oferint!
Ves al contingut