Torre Jussana se suma a la llista d’equipaments amb gestió cívica

 2017-11-30

El passat 16 de novembre la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el canvi en el model de gestió de Torre Jussana. Després de 10 anys de cogestió entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) s’ha acordat passar a un model de gestió cívica, a càrrec del CAB.

Durant els propers mesos es desenvoluparà i s’implementarà el nou projecte presentat pel CAB per a l’equipament. Un nou projecte que, amb el nom de “Espai Torre Jussana” es basarà en la participació de les pròpies associacions en la definició dels serveis municipals de suport al teixit associatiu i en l’enfortiment de l’acció del centre per ajudar a millorar el funcionament de les associacions de la ciutat.

 

Què és la gestió cívica?

Segons s’exposa en aquest document elaborat en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona per la Plataforma d’entitats per a la gestió cívica, aquest model és una fórmula de gestió d’un equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció, per la qual una entitat es fa càrrec d’un projecte d’interès general.

Des de la mateixa plataforma també es considera que la gestió ciutadana es caracteritza per:

  • La participació de la ciutadania en l’equipament o en el projecte.
  • La gestió recau en mans d’una entitat sense ànim de lucre legitimada i representativa.
  • La existència d’un projecte de gestió consensuat entre l’administració i l’entitat gestora, amb un acord que es formalitza a través d’un conveni
  • El compromís de promoure canals de participació oberts i transparents.
  • L’empara jurídica de les normes reguladores de Participació Ciutadana i la Carta Municipal.

 

El Consell d’Associacions de Barcelona

L’entitat gestora, el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), és una confederació que agrupa una trentena de federacions associatives de la ciutat.

La missió del CAB és treballar pel desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a Barcelona, tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d'organitzacions interessades en l'associacionisme.

El CAB ha estat l’entitat cogestora de Torre Jussana des del passat any 2008 i, per tant, ha acumulat prop de 10 anys d’experiència en tasques de gestió de l’equipament. En aquests 10 anys, conjuntament amb l'equip municipal, s’ha consolidat el projecte de Torre Jussana com a centre municipal de serveis a les associacions, amb un marc teòric propi de bon funcionament associatiu. Els diferents serveis que ofereix actualment l’equipament s’han centrat en aquest marc teòric, que seguirà essent el punt de partida de l’acció de l’equipament per a les associacions de la ciutat. 

 

Les associacions, més protagonistes

Amb el conveni de gestió cívica per part del Consell d’Associacions de Barcelona s’aposta per fomentar la participació de les pròpies associacions en la definició dels serveis municipals de suport al sector. Des del CAB s’ha dibuixat un sistema de governança de l’equipament que facilitarà i potenciarà que qualsevol associació de la ciutat pugui dir la seva i incidir en la presa de decisions.

El projecte de gestió també preveu mantenir i millorar el catàleg de serveis que s’ofereix actualment, amb un model organitzatiu reestructurat sota una marca comuna amb el nom de  “Espai Torre Jussana”.

Com dèiem, durant els propers mesos s’anirà implementant el nou projecte. Estigueu al cas de totes les novetats a través de www.bcn.cat/tjussana, del butlletí electrònic TJExpress i de les xarxes socials del centre (Twitter, Facebook).

Skip to content