Torre Jussana dona suport a la participació ciutadana amb una nova formació als Consells Municipals

 2023-04-27

Torre Jussana va organitzar ahir (26 d’abril) una sessió formativa per donar a conèixer les principals novetats i aspectes pràctics del Reglament de participació ciutadana, aprovat al consell plenari de 27 de maig de 2022. 

La sessió va tenir lloc a la Sala Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona i hi van participar un total de 15 persones en representació de 12 Consells Municipals, aquells òrgans consultius i de participació de la ciutadania en les polítiques de l’Ajuntament, tant de l’àmbit territorial de ciutat, com dels districtes.

Quines novetats incorpora el Reglament de participació ciutadana?

El nou redactat del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona fa una clara aposta per obtenir uns canals de participació eficaços i adequats que permetin incorporar la ciutadana en el disseny, execució i avaluació de les polítiques i actuacions municipals.

En aquest sentit, preveu un paper important dels òrgans de participació, entesos com aquells espais de trobada entre responsables tècnics i polítics municipals i ciutadania, i amb un paper destacat de les associacions.

Aquests òrgans de participació estan encabits en el funcionament ordinari de l’administració municipal i, per tant, estan envoltats d’un seguit de garanties i criteris de funcionament. En qualsevol cas, és rellevant que les associacions coneguin les seves regles de funcionament per poder assolir un paper actiu i d’incidència política.

Contingut formatiu

En aquesta primera sessió, vam presentar els òrgans de participació dins el sistema previst al reglament, posant èmfasi en quina és la seva composició, com es pot variar, quins són els resultats dels seus treballs, i com aquests poden servir per incorporar les propostes de les associacions en la dinàmica política general de l’Ajuntament.

Aquesta col·laboració tindrà continuïtat amb una nova formació adreçada a les vicepresidències dels Consells, que estan formades, principalment, per representants d’associacions de la ciutat.  Durant la trobada, s’exposaran, a més a més, diversos casos pràctics de participació ciutadana vinculats al nou reglament.

Continueu atentes!


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content