TJ, nou espai de recollida de signatures per a iniciatives i consultes ciutadanes

 2018-01-31

A partir d'aquest 2018 Torre Jussana també serà un espai de recollida de signatures per a iniciatives i consultes ciutadanes promogudes per associacions i col·lectius de la ciutat. Des del Consell d'Associacions de Barcelona, l'entitat gestora del centre, s'ha apostat per facilitar la participació ciutadana i la democràcia directa oferint l'equipament a aquelles iniciatives populars que busquen el suport de la ciutadania, tant les publicades a través de la plataforma Decidim Barcelona, com d'altres iniciatives populars promogudes per entitats barcelonines.    

Actualment podeu signar les següents iniciatives i consultes:

Skip to content