TJ i Pla de Barris: Millorant la vida als barris a través de l’enfortiment associatiu

 2018-07-12

Des del passat mes d’octubre, TJ està col·laborant amb el Pla de Barris, una iniciativa municipal per millorar els barris de Barcelona que tenen més necessitats socioeconòmiques.

Una de les línies d’actuació principals d’aquest programa és potenciar l’eficàcia i la creativitat de l’acció veïnal a través dels recursos municipals. En aquest sentit, les associacions són agents clau perquè potencien la xarxa comunitària i, de retruc, milloren les condicions de vida de les persones. Per aquest motiu des de TJ hi estem col·laborant, realitzant acompanyaments personalitzats i oferint propostes formatives a les entitats de cada territori.

 

16 entitats acompanyades 

En el marc del Pla de Barris estem treballant o treballarem amb un total de 16 associacions dels 16 barris en els quals s’està aplicant aquest programa. L’objectiu és acompanyar a les entitats per tal que reforcin seu projecte associatiu i ho fem seguint la metodologia d’acompanyaments que realitzem des de TJ i que es basa en el nostre marc teòric de bon funcionament associatiu.

Amb aquestes entitats, doncs, treballem la definició de la seva intenció (missió, visió, valors i estratègia), la millora de la participació interna i de la xarxa relacional de l’organització, la millora de la seva acció (projectes, metodologia i avaluació) i l’enfortiment de la seva gestió (economia, fiscalitat, infraestructures i comunicació).

Aquests acompanyaments són personalitzats i a càrrec d’una persona experta de Torre Jussana. Aquesta persona realitza la diagnosi conjuntament amb l’entitat i acorda amb l’organització les qüestions a millorar per tal de treballar de manera coordinada amb els plantejaments de cada associació. El suport que es dóna a les entitats es fa sempre tenint en compte els diferents agents presents al barri, per tal de reforçar al màxim la vida comunitària de la zona.  

També treballem conjuntament i de manera coordinada amb els i les caps de projecte i les persones tècniques del pla de barris, tècniques de barri i sectorials (interculturalitat, gènere…) i tècniques de plans comunitaris. Paral·lelament, es realitza un seguiment periòdic entre tots els agents implicats per coordinar totes les accions que es realitzen en cada territori. 

 

13 formacions realitzades en el marc del Pla de Barris

Part de la formació realitzada pel centre durant els mesos d’hivern i primavera del 2018 també s’ha vehiculat a través del Pla de Barris. En total s’han dut a terme 13 cursos bàsics sobre diversos temes clau per al bon funcionament associatiu (comptabilitat, obligacions fiscals, comunicació, responsabilitats de la Junta Directiva, projectes…), que s’han realitzat en equipaments dels diferents barris i que estaven oberts a totes les associacions de la ciutat. Aquestes formacions han registrat 226 inscripcions.

 

Ves al contingut