TJ acull una reunió del plenari del CMAB

 1995-01-01

El passat dilluns 19 de gener, Torre Jussana va acollir una nova reunió del Plenari del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona (CMAB). S'hi van tractar diversos temes que afecten al conjunt del sector: el Pla de Suport a les Associacions 2015-2017, la conversió del CMAB en el Consell Municipal d'Entitats de Barcelona, el model de gestió cívica de la ciutat, la convocatòria dels Premis Barcelona Associacions, el Panoràmic de les Associacions de Barcelona, la 20a Mostra que es realitzarà durant les festes de la Mercè d'enguany i les noves normatives fiscals que preocupen al sector, entre d'altres temes.

Què és el CMAB?

El CMAB és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat amb la voluntat de ser l'espai global, permanent i estructurat de diàleg entre l'Ajuntament i el conjunt de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat. En les reunions del plenari del CMAB s'hi debaten qüestions que afecten al conjunt del sector associatiu de Barcelona.

El plenari està format per persones associades que actuen en representació dels diferents àmbits associatius i districtes, experts, tècnics municipals i representants dels grups polítics que conformen l'Ajuntament de Barcelona en cada legislatura. Està presidit per l'alcalde o per la persona en qui en delegui la presidència, es reuneix, com a mínim, dos cops l'any i delega la feina més continuada en la Permanent del CMAB.

Més informació sobre el CMAB

Pla de Suport a les Associacions 2015-2017

En la reunió es va sotmetre a aprovació el Pla de Suport a les Associacions 2015-2017, un Pla que té el seu origen en el Segon Congrés de les Associacions de Barcelona i en el Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015.

L'objectiu d'aquest Pla, les accions i mesures del qual han estat treballades conjuntament amb les associacions de la ciutat, és que es converteixi en un gran acord entre l'Ajuntament i el teixit associatiu que contribueixi a fer de Barcelona una ciutat capdavantera, també en matèria d'associacionisme.

Consell Municipal d'Entitats de Barcelona (CMEB)

El plenari del CMAB realitzat a Torre Jussana també va servir per informar sobre el procés d'aprovació del reglament del Consell Municipal d'Entitats de Barcelona (el nou òrgan que ha de substituir el CMAB). Aquest reglament ja ha estat aprovat per la comissió de Presidència i Règim Interior del dia 21 de gener i se sotmetrà a exposició pública durant 30 dies. Després tornarà a la comissió per tal que en resolgui les al·legacions que s'hagin presentat.

La reforma ha estat sol·licitada pel propi consell per tal de millorar el seu propi funcionament i redefinir les seves funcions i la composició del seu plenari, potenciant més les entitats de segon nivell (federacions i coordinadores).

Els espais de TJ a disposició del teixit associatiu de BCN

Com el CMAB, totes les associacions de la ciutat poden fer ús de Torre Jussana per a les seves activitats. L'equipament cedeix gratuïtament els seus espais a les associacions per tal que puguin realitzar-hi reunions, assemblees, formacions o altres propostes.

Més informació i formulari de sol·licitud dels espais del centre

 

Skip to content