Teniu personal assalariat? recordeu que cal registrar els horaris de les seves jornades laborals

 2019-05-21

El passat diumenge 12 de maig va entrar en vigor el Reial Decret LLei 8/2019, de 8 de març,de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, aprovat pel govern espanyol.

Aquesta nova normativa afegeix a l'Estatut dels Treballadors l'obligació per part de les empreses de garantir el registre diari de la jornada laboral de les seves persones treballadores.

Aquesta modificació afecta a qualsevol organització amb personal assalariat. Per tant, també a les entitats sense ànim de lucre.

La normativa indica que cal registrar l’horari d’inici i de final de la jornada laboral de cada persona contractada. En cas de no fer-ho podeu veure-us obligades a afrontar sancions que poden anar de 626 € a 6.250 €, depenent del nombre de persones contractades o del volum de negoci de l’empresa.

Aquest registre es podrà realitzar a través de mitjans mecànics o manuals o també mitjançant aplicacions informàtiques com és el cas de les aplicacions mòbils. Des de la Inspecció de Treball s'ha puntualitzat que en cap cas valdran els quadrants d'horaris com a mecanisme de justificació.

El sistema de registre que s’instauri en l’entitat haurà de ser objecte de negociació col·lectiva entre la direcció de l’entitat i el personal assalariat. A més, cal tenir present que el registre de la jornada laboral s'haurà de guardar durant 4 anys i haurà d'estar a disposició del personal remunerat, dels seus representants i de la Inspecció de Treball.

La implementació d’aquesta llei té com a objectiu principal controlar la durada de les jornades laborals i, especialment, quantificar les hores extraordinàries que es realitzen. També ha de servir per poder analitzar si cal contractar més personal o si cal replantejar els torns.

Des del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social s'ha editat aquesta Guia sobre el Registre de Jornada que us pot ser útil per resoldre els dubtes que tingueu sobre com aplicar-lo a la vostra organització.

Ves al contingut