Subvencions Ajuntament BCN 2021: resolució provisional i com presentar documentació requerida que calgui compulsar?

 2021-05-20

El dijous 20 de maig s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2021. 

En aquesta resolució provisional hi apareixen tots els projectes presentats. Per una banda els projectes als quals se'ls atorga import, la proposta d’import que se'ls concedeix i la documentació que es requereix (si és el cas). També s’indiquen els projectes denegats i els no admesos. 

Recordem que ara s’obre un període de 10 dies hàbils (fins el 4 de juny) per:

  • Presentar la documentació que es requereixi en la resolució (en cas que no es presenti aquesta documentació es denegarà la subvenció en la resolució definitiva).
  • Presentar al·legacions en cas de no estar d’acord amb el dictamen de la resolució.
  • Presentar reformulacions: En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat, i sempre que això afecti a l’execució dels projectes, es podrà presentar una reformulació. Recordeu que podreu fer una modificació de les activitats i de la manera de fer efectiva el vostre projecte, sempre i quan no es vegi modificada la finalitat original indicada en la sol·licitud.

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) tenen uns recursos online per fer les al·legacions i les reformulacions que us poden ser útils.  

Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida i examinades les al·legacions presentades es publicarà, també al BOPB, la resolució definitiva, ja amb caràcter vinculant. Aquelles subvencions atorgades en la resolució provisional i que no tinguin cap requeriment de documentació, així com les no admeses, seran considerades definitives i ja no apareixeran en la resolució definitiva.

 

On s’ha de presentar la documentació requerida, les al·legacions o la reformulació?

Cal presentar la documentació a través de l'espai dedicat a aquesta subvenció dins de l'oficina virtual de tràmits.

 

A la resolució provisional ens han requerit documentació compulsada. Com la podem compulsar?

Si en la resolució provisional us requereixen documentació i l'heu de compulsar seguiu aquest procediment: 

  • 1-Tramiteu la documentació requerida en el termini establert (fins el 4 de juny). A més de la documentació requerida haureu d'afegir un altre document: una instància de sol·licitud de cita prèvia per tal que l'òrgan gestor de la vostra subvenció us realitzi la compulsa.
  • 2-L'òrgan gestor us citarà per correu electrònic o per telèfon per fer la compulsa en les seves oficines.

Més informació sobre aquesta qüestió en aquesta nota informativa.

 

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu dubtes sobre el procediment de concessió o sobre la documentació sol·licitada, les al·legacions o la reformulació del vostre projecte podeu fer-nos-els arribar a través del correu tjussana@bcn.cat o bé trucar al centre al 932 564 118.

 

Skip to content