Subvencions per identificar i esterilitzar animals de companyia i per a serveis veterinaris

Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Fins el 21/11/2023

Fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, com ara gossos, gats i fures per tal de disminuir-ne l’abandonament i donar suport a la contractació de professionals veterinaris col·legiats per dur a terme actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics.

Poden ser objecte de les subvencions, les dues línies d’actuacions següents:

Línia 1: Actuacions d’identificació i esterilització pel que fa a:

  • Els animals de companyia que estiguin en un centre d’acollida inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
  • Els gats que formin part d’una colònia controlada, entenent com a tal, la localització autoritzada per l’ens local en què viuen de manera habitual un grup de gats no socialitzats amb els éssers humans.
  • Els animals de companyia mitjançant campanyes promogudes per ens locals o entitats de protecció i defensa dels animals adreçada a la població.

Línia 2: Contractació de professionals veterinaris col·legiats per dur a terme actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi. La contractació la pot fer el mateix ajuntament o bé el consell comarcal o l’entitat local supramunicipal a qui l’ajuntament hagi cedit les competències d’inspecció i vigilància.

Ves al contingut