Subvencions per commemoració d’esdeveniments i activitats excepcionals i/o singulars

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Fins el 14/04/2023

Subvencionar commemoracions d’esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2023 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local – 2023.

Projectes subvencionables:

  • Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023
  • Activitats relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Skip to content