Subvencions per al programa d’animació a la lectura al món rural

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 08/06/2023

Donar suport a les activitats realitzades per institucions sense fins de lucre que treballen en l’animació a la lectura en el món rural, sufragant, per mitjà de transferències de capital, despeses d’equipament o inversions que facilitin o potenciïn la tasca d’animació a la lectura.

Skip to content