Subvencions per al foment de la traducció a llengües estrangeres

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 18/05/2023

Finançar la traducció d’obres publicades en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol a llengües estrangeres.

L’obra objecte de traducció haurà d’estar publicada en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol i, a més, haurà de complir amb una d’aquestes dues condicions:

a) que hagi estat publicada per una editorial espanyola que posseeixi els drets d’edició i distribuïda en territori nacional.

b) que, no havent estat publicada per editorials espanyoles, el seu autor tingui nacionalitat espanyola.

Skip to content