Subvencions per al foment de la traducció a llengües estrangeres

Ministerio de Cultura y Deporte

Fins el 13/06/2024

Promocionar obres completes literàries, clàssiques i contemporànies, o científiques. L’obra objecte de traducció haurà d’estar publicada en qualsevol de les llengües oficials d’Espanya, així com aquelles amb reconeixement jurídic en els estatuts d’autonomia de les Comunitats Autònomes.

Skip to content