Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 28/02/2024

Promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l’àmbit del patrimoni cultural.

La finalitat és donar suport a les associacions, als col·legis professionals, i a les acadèmies dels sectors del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic i arxivístic, per a projectes d’activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats, i dels professionals dels sectors esmentats.

Ves al contingut