Subvencions per a projectes d’enfortiment de l’estructura i les capacitats de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament

Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior i Unió Europea

Fins el 16/02/2024

Subvencionar projectes d’enfortiment de l’estructura i les capacitats de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, per a activitats de l’any 2024 (codi de convocatòria TRF2023).

Línies de finançament

Línia 1. Enfortiment de l’estructura de l’entitat en les despeses pròpies de funcionament (personal, lloguer de la seu, manteniment de l’entitat, iniciatives de difusió o comunicació sobre la tasca general de l’entitat i/o sobre les seves activitats, i altres despeses anàlogues relatives als mitjans humans i materials necessaris per al funcionament ordinari).

Línia 2. Enfortiment de les capacitats per contribuir a l’apoderament de l’entitat i millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència (processos, diagnòstics o estratègies internes; actuacions d’identificació de nous projectes o aliances; processos de canvi organitzatiu; formacions destinades al personal de l’entitat, incloent-hi el personal voluntari; acreditacions internacionals; i altres despeses anàlogues relatives a l’enfortiment de les capacitats).

Skip to content