Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 16/03/2023

Promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals que tinguin com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats.

 

Skip to content