Subvencions per a programes d’incubació de projectes en l’àmbit de la creativitat digital

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 31/05/2024

Donar suport financer a l’organització, la gestió i el desenvolupament de programes d’incubació, és a dir, d’assessorament, acompanyament, formació, desenvolupament, millora i creixement de projectes existents d’art digital i videojocs que superin, amb caràcter previ, un procés de selecció per part de l’empresa o l’entitat gestora del programa, d’acord amb els criteris que s’estableixin.

Skip to content