Subvencions per a mesures alternatives a la pena privativa de llibertat i determinats programes d’atenció social

Ministerio del Interior

Fins el 21/06/2023

Donar suport a la col·laboració en l’execució i seguiment de mesures alternatives a la pena privativa de llibertat i determinats programes d’atenció social.

L’àmbit d’aplicació s’estén als següents programes d’activitats:

  • Programes d’intervenció específics i tallers de sensibilització (continguts en el catàleg d’intervenció de l’Administració Penitenciària per a la col·laboració en l’execució i seguiment de les penes i mesures comunitàries competència de la Subdirecció General de M.A i PP. i MM.AA. o equivalent, segons disposi la normativa de desenvolupament de l’Estructura del Ministeri de l’Interior.
  • Desenvolupament de programes en llibertat condicional: Programes d’acolliment, seguiment, intervenció i acompanyament de persones alliberades condicionals.
  • Programes d’intervenció, tallers de sensibilització i programes d’acompanyament, per a penats classificats en tercer grau de tractament penitenciari.

Skip to content