Subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 10/03/2023

Contribuir al finançament de l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

Skip to content