Subvencions per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional

Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 31/05/2024

Donar suport a la producció i l’edició de llibres (inclosos els audiollibres) en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa o del patrimoni etnològic de Catalunya.

Skip to content