Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9140/2022759.pdf

Fins el 30/04/2024

Donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

Skip to content