Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Fins el 03/03/2023

Contribuir al finançament d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Skip to content