Subvencions i suports econòmics en l’àmbit de la Cooperació internacional i l’Educació per a la Ciutadania Global

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Fins el 06/07/2023

A la convocatòria es contemplen tres modalitats:

  • Modalitat A: projectes de Cooperació Internacional
  • Modalitat B: projectes d’emergència a Ucraïna
  • Modalitat C: projectes d’Educació per a la Ciutadania Global

La subvenció corresponent a l’aportació de l’AMB tindrà, com a màxim, els imports següents:

  • Per a cada projecte de Cooperació Internacional un màxim de 40.000 €.
  • Per a cada projecte d’emergència a Ucraïna un màxim de 40.000 €.
  • Per a cada projecte d’Educació per a la Ciutadania Global un màxim de 20.000 €.

Skip to content