Subvencions en matèria d’afers religiosos

Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència

Fins el 27/06/2023

Finançar projectes i actuacions en matèria d’afers religiosos realitzats durant el 2022, d’acord amb les línies següents:

Línia 1: Programes de coordinació, assessorament i suport a entitats religioses
Exclusivament a les federacions d’entitats o altres ens associatius de caràcter interreligiós o de religions minoritàries presents a Catalunya que acreditin les condicions fixades en la base 2.2

Línia 2: Actuacions de promoció de la llibertat religiosa i el diàleg
A entitats religioses, fundacions i entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, sempre que els seus fins fundacionals tinguin una relació directa amb la llibertat religiosa i el diàleg interreligiós.

Línia 3: Difusió sobre la realitat religiosa a Catalunya
A les mateixes entitats que les de la línia 2 i les empreses de comunicació i les editorials.

 

Skip to content