Subvencions en matèria d’afers religiosos (anticipada), 2024

Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència

Fins el 26/01/2024

Finançar actuacions fetes durant el 2023 en matèria d’afers religiosos, d’acord amb les línies següents:

  • Línia 1: Programes de coordinació, assessorament i suport a entitats religioses

Exclusivament a les federacions d’entitats o altres ens associatius de caràcter interreligiós o de religions minoritàries presents a Catalunya que acreditin les condicions fixades en la base 2.2

  • Línia 2: Actuacions de promoció de la llibertat religiosa i el diàleg

A entitats religioses, fundacions i entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, sempre que els seus fins fundacionals tinguin una relació directa amb la llibertat religiosa i el diàleg interreligiós.

  • Línia 3: Difusió sobre la realitat religiosa a Catalunya

A les mateixes entitats que les de la línia 2 i les empreses de comunicació i les editorials.

Skip to content