Subvencions destinades a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Fins el 01/02/2024

Ampliar els coneixements i les capacitats dels professionals en el medi rural.

Podran ser beneficiaris de les ajudes regulades per la present norma:

a) Grup A. Organitzacions professionals agràries, de caràcter general i d’àmbit estatal.

b) Grup B. Organitzacions de dones rurals d’àmbit estatal.

c) Grup C. Entitats, organitzacions o persones jurídiques, directament relacionades amb els sectors agrari, ramader, agroalimentari o forestal sense ànim de lucre. No podran tenir la condició de beneficiàries les entitats, organitzacions o persones jurídiques l’única relació de les quals amb aquests sectors sigui la formació.

Ves al contingut