Subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies

Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Fins el 21/07/2023

Subvencionar els espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), corresponents a 2023-2024.

La quantia de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, amb naturalesa de crèdit pluriennal, és de 7.560.000€.

Ves al contingut