Subvencions a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Fins el 12/06/2023

Subvencionar la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

S’entenen per festival i cicle projectes dedicats a un o a diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, dutes a terme durant un període de temps determinat en una població o en diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l’espai escènic o l’espai d’arts visuals on es duguin a terme. El festival o cicle pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe.

Ves al contingut