Subvencions a les empreses d’inserció per a la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social

Departament d'Empresa i Treball

Fins el 18/09/2023

Concedir subvencions a les empreses d’inserció per a la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social.

Línies d’actuació:

  • Línia 1: Acompanyament a les persones en risc d’exclusió per les empreses d’inserció.
  • Línia 2: Incentius per a la contractació de persones en risc d’exclusió social per les empreses d’inserció.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen la consideració d’ajuts estatals en forma de compensació per servei públic concedits a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d’interès econòmic general, d’acord amb la Decisió de la Comissió, de 20 de desembre de 2011, relativa a l’aplicació de les disposicions de l’article 106, apartat 2, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Ves al contingut