Subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social 2023  

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis Socials

Fins el 28/11/2022

Convocatòria de subvencions destinada a finançar els equips de suport psicosocial i educatiu de les entitats que gestionen habitatges d’inserció social que tenen com a finalitat acollir en un habitatge digne a persones en situació d’exclusió social o en risc.

Les entitats socials, propietàries o gestores d’aquests habitatges, ubicats en el territori de la província de Barcelona, podran presentar les sol·licituds de finançament d’aquells equips psicosocials que treballin en aquests habitatges amb la finalitat de facilitar els processos d’inserció social de les persones acollides, sempre que aquesta gestió tingui un cost per l’entitat sol·licitant.

Skip to content