Subvencions de convocatòria ordinària per a entitats de l’àmbit d’Igualtat i Feminismes 2023 – 2024

Generalitat de Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminismes

Fins el 15/09/2023

Es convoquen les subvencions d’activitats a entitats de l’àmbit de les polítiques del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Els programes que es convoquen són els següents:

  1. Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d’organització del temps i de l’equitat en els treballs.
  2. Programa de prevenció i suport per a l’eradicació de les violències masclistes.
  3. Programa de prevenció de l’LGBTI-fòbia i d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI+.
  4. Programa per a la promoció dels drets humans.
  5. Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
  6. Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i l’antiracisme.
  7. Programa de promoció dels drets de les dones.

Skip to content