Subvencions a entitats de dones rurals d’àmbit estatal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Fins el 20/09/2023

Subvencionar la realització d’activitats d’especial interès per impulsar el paper de les dones en el desenvolupament rural.

Les subvencions consistiran en la celebració d’activitats, que tractaran sobre les següents temàtiques:

a) Emprenedoria, incorporació i manteniment de les dones en l’activitat econòmica del medi rural, incloent-hi el foment d’idees innovadores de negoci i l’eficiència en la gestió.
b) Accés a les oportunitats que ofereixen les ajudes, subvencions i instruments de finançament públic, com ara la Política Agrària Comuna (PAC) o els programes de desenvolupament rural, entre altres, així com oportunitats de finançament privat i col·laboració públic-privada.
c) Difusió de la titularitat compartida de les explotacions agràries i les potencialitats de l’agricultura familiar.
d) Accés de les dones a òrgans de governança d’organitzacions professionals agràries i cooperatives i altres entitats relacionades amb l’activitat agrària i el desenvolupament rural.
e) Accés i ús de les noves tecnologies aplicades per dones en el medi rural.

Skip to content