Segona edició de Tiina, un programa de transformació i impacte a través de l’art i l’alimentació

Fundación Carasso i Fundación Ship2B

Fins el 21/04/2023

Finançar a empreses, start-ups i entitats socials que tinguin un projecte innovador, amb impacte social i/o mediambiental que pugui generar una transformació real, amb potencial de rentabilitat o auto-sostenibilitat i que operin a Espanya.

Seran candidats aquells projectes que:

  • Promoguin l’alimentació sostenible o l’art ciutadà.
  • Tenen un model de negoci potencialment rentable o autosostenible.
  • Aconsegueixen un alt impacte social i/o mediambiental amb la missió de contribuir a avançar en la transició cap a un món més just, inclusiu i sostenible.

Skip to content