Santander Social Tech

Santander Fundación

Fins el 23/02/2023

Acompanyar a ONGs en la seva transformació digital a través de formació i assessorament en línia i gratuït. Les organitzacions participants formaran part de la xarxa Santander Social Tech per a estar sempre actualitzades amb les últimes tendències i optaran a ajudes econòmiques per a implementar millores en la seva digitalització.

Per a dur a terme el programa, Fundació Banc Santander realitza dues convocatòries:

  • Convocatòria per a formació i assessoria (primer trimestre): dirigida a organitzacions amb un grau de maduresa digital baix o mitjà que vulguin participar en les dues primeres fases del programa: la formació i l’assessoria.
  • Convocatòria d’Ajudes Santander Social Tech (desembre): dirigida a les organitzacions, que una vegada finalitzada la formació, necessiten una ajuda per a implementar l’après.

Skip to content