Premi Miquel Casablancas, 2024

Sant Andreu Contemporani i Ajuntament de Barcelona

Fins el 15/03/2024

Premiar projectes en quatre modalitats:

  • Obra

Premi de 3.000 € (import subjecte a les retencions que marca la llei) per la compra de l’obra guanyadora.

  • Projecte

Premi de 3.000 € (import subjecte a les retencions que marca la llei), repartits entre producció (2.000 €) i honoraris (1.000 €), per a un projecte inèdit.

  • Mediació

Premi de 3.000 € (import subjecte a les retencions que marca la llei), repartits entre producció (2.000 €) i honoraris (1.000 €), per a la realització d’un projecte de mediació que vinculi la pràctica artística amb l’educació, les problemàtiques socials i les polítiques contemporànies. La col·laboració s’haurà de fer amb entitats que treballen amb el centre cívic o d’altres del Districte de Sant Andreu. Es valoraran projectes innovadors centrats en formes de participació. La totalitat d’aquest import es pagarà en dos terminis. El pagament es realitzarà després de l’atorgament del premi, i podrà ser fraccionat segons indicacions del tècnic referent en relació amb l’evolució del procediment de desenvolupament del projecte premiat. La persona seleccionada es compromet a la realització del projecte de mediació en el marc de la programació de Sant Andreu Contemporani.

  • Comunicació gràfica

Premi dotació de 4.000 € (import subjecte a les retencions que marca la llei), per a la realització de la comunicació gràfica dels projectes de Sant Andreu Contemporani.

Skip to content