Premi ICIP Construcció de Pau, any 2023

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Fins el 20/03/2023

Guardonar i reconèixer públicament persones, entitats o institucions que han treballat i han contribuït d’una manera destacada i dilatada en el foment i la construcció de la pau.

Skip to content