Premi 1% solidari, 2024

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Fins el 19/05/2024

canviar el model econòmic vigent, apostant pel desenvolupament sostenible i les finances ètiques. És per això que enguany volem abordar i treballar en la línia de l’Economia Social i Solidària (ESS), un model econòmic basat en la cooperació i el bé comú, que prioritza la satisfacció de les persones sobre el lucre.

Es valoraran especialment els següents aspectes del projectes presentats:

  1. GÈNERE: Projectes desenvolupats en entitats que treballen dins dels seus valors la perspectiva de gènere.
  2. EDUCACIÓ: Projectes que potenciïn actituds i valors que permetin conèixer i entendre millor la realitat que ens envolta i a participar activament en la construcció d’un món més just i solidari.
  3. REPERCUSSIÓ: Projectes que promoguin el canvi d’actituds de la ciutadania, i en especial, a infants i joves.
  4. BASE ASSOCIATIVA: Es tindrà en compte el model associatiu de l’entitat i del projecte, prioritzant aquells projectes d’entitats amb una forta base associativa, democràtica i participativa.
  5. SIGNIFICANÇA ECONÒMICA: La dotació econòmica pot tenir un pes significatiu pel projecte, però en cap cas suposarà més del 50% de la totalitat del pressupost.
  6. SOSTENIBILITAT: Projectes que tinguin en compte la sostenibilitat ambiental de l’entorn proper (minimització de residus, ús de material reutilitzable, etc.)
  7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA: El projecte permet la participació de les entitats de lleure i la ciutadania en la seva execució o en activitats que se’n derivin (APS, descobertes, etc).
  8. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: L’entitat adopta els valors i compleix els criteris de l’Economia Socials i Solidària. Específicament es valorarà si fa públic el seu balanç social i el seu contingut.
  9. Per qualsevol dubte o consulta sobre la convocatòria podeu dirigir-vos a projectes@escoltesiguies.cat.

Skip to content