l Premi IT Acció Social i Comunitària de l’Institut del Teatre

Institut del Teatre

Fins el 07/07/2023

Donar suport i potenciar la inserció professional dels graduats i graduades de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), del Conservatori Superior de Dansa (CSD), del Conservatori Professional de Dansa (CPD) (sempre i quan sigui major d’edat) i/o titulats i titulades del Postgrau d’arts escèniques i acció social i/o del Postgrau d’arts escèniques i educació de I’lnstitut del Teatre, donant suport i impulsant l’articulació d’un projecte on interaccionin les arts escèniques i l’acció social i comunitària.

El premi està dotat amb trenta mil euros (30.000,00€), que s’hauran de destinar a la creació, producció i exhibició d’una proposta escènica d’una durada no inferior a 45 minuts que pugui ser presentada en qualsevol del contextos professionals de producció i difusió de la cultura.

Skip to content