Impulsem el que fas 2023

Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa

Fins el 11/05/2023

Aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

  • Modalitat 1: Amunt persianes
  • Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial
  • Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori
  • Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori
  • Modalitat 5: Alimentació sostenible i consum responsable
  • Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla

Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 40.000 euros d’import subvencionat, amb algunes excepcions que figuren en la convocatòria.

Skip to content