Drets de l’infant i participació infantil (CERV-2024-CHILD)

Comissió Europea

Fins el 26/03/2024

Secundar, avançar i implementar polítiques integrals per a protegir i promoure els drets de la infància, inclòs el dret a participar.

Impacte esperat:

  • Conscienciar els infants del seu dret a participar i fer sentir la seva veu;
  • Fer que els mecanismes de participació infantil siguin inclusius i sistèmics;
  • Implementar accions i recomanacions de l’Estratègia de la UE sobre els drets de la infància;
  • Millorar la creació de capacitats, l’intercanvi de bones pràctiques, la formació sobre els drets i les necessitats dels nens;
  • Definir pautes i orientació i millorar la recollida de dades;
  • Millorar l’assignació, la planificació i el seguiment dels recursos i fons per a la promoció i la protecció dels drets de la infància;
  • Conscienciar i invertir en la creació de capacitats;
  • Proporcionar un suport adequat als nens amb vulnerabilitats específiques.

 

Skip to content