Convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en règim de concert social, en l’àmbit de la gent gran

Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials

Fins el 22/01/2024

Eliminar les desigualtats territorials, reduir al màxim les llistes d’espera i adaptar l’oferta a una demanda creixent. Convocatòria pública de concert social, per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública amb 656 places del servei de residència assistida per a gent gran i 265 places del servei de centre de dia per a gent gran.

Skip to content