Convocatòria de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitaris (PPDC) de caràcter pluriennal a la ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Fins el 11/03/2024

Subvencionar projectes que tinguin com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença o de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes fomentaran activitats d’interès públic o social que tinguen la intencionalitat transformadora de:

  • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat
  • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats)
  • La inclusió o cohesió social

Skip to content