Convocatòria d’ajuts ZerosetBCN 2023

ZerosetBCN

Fins el 27/01/2023

Convidar a ONG fiables i solvents a presentar projectes a finançar. Els projectes a considerar seran preferentment noves iniciatives. En cas de demanar finançament per projectes en marxa, cal fer constància explícita dels nous objectius que es volen assolir.

En la darrera convocatòria es varen finançar per terme mig projectes d’import aproximat entre 3.000 i 4.000 €.

Skip to content