Convocatòria d’Ajudes a projectes socials Sumate

PreZero Iberia

Fins el 13/10/2023

Donar suport a projectes duts a terme per organitzacions privades sense ànim de lucre que contribueixin al desenvolupament social millorant la qualitat de vida de col·lectius desfavorits o contribuint a la protecció mediambiental.

Els projectes presentats hauran de donar resposta a reptes socials actuals prioritàriament en els següents àmbits:

  • Conscienciació mediambiental. Iniciatives o projectes orientats a la conservació del medi ambient i la seva millora, incloent-hi projectes d’educació ambiental o la difusió d’actituds i valors necessaris perquè qualsevol pugui comprometre’s a realitzar les accions necessàries per a millorar el medi ambient en tot el territori nacional.
  • Inserció sociolaboral. Projectes orientats a la inserció social i laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat dins del marc de la lluita contra la pobresa i l’exclusió a Espanya.
  • Altres àmbits: es consideraran altres projectes que de manera indirecta contribueixin als assenyalats com a prioritaris.

Skip to content