Convocatòria Connecta de la Fundació “La Caixa”

L'Observatori Social de la Fundació "La Caixa"

Fins el 30/11/2023

Promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i administració pública) i augmentar l’impacte social dels dos àmbits.

La convocatòria es dirigeix a organitzacions de l’àmbit de la recerca i de la pràctica, amb seu i actuació a Espanya, que formin equips mixtos disposats a impulsar conjuntament un projecte de recerca amb un objectiu comú que produeixi un impacte social positiu.

Les propostes presentades hauran d’estar relacionades amb el benestar i la salut mental a Espanya.

Els projectes seleccionats rebran una dotació de fins de 80.000 euros (impostos, despeses indirectes i cànons, si n’hi hagués, inclosos) per a cada projecte.

Skip to content