Convocatòria AMIF sobre assistència, suport i integració de les víctimes nacionals de tercers països del tràfic d’éssers humans

Comissió Europea. Del programa Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Fins el 21/08/2024

Millorar la identificació, l’assistència, el suport i la integració de les víctimes nacionals de tercers països del tràfic d’éssers humans, abordant els reptes identificats en el quart informe de la Comissió sobre els avenços aconseguits en la lluita contra el tràfic d’éssers humans i en tendències observades a través de la recollida de dades a tota la UE.

Skip to content